Urgències traumatològiques

Servei Integral

  • Accidents Mutua Privada
  • Accidents Tràfic
  • Accidents Escolars
  • Accidents Esportius
  • Accidents Treball

Acord amb totes les mútues i federacions esportives

De dilluns a divendres de 8:00 a 19:00

Per necessitats o col·lapse del servei, l’horari d’assistència pot ser modificat