Unitat de salut mental

Salut Mental

El servei de Salut Mental del centre mèdic Rehastet  ofereix una intervenció integral al pacient  per tal d’augmentar  el seu benestar  personal i la seva qualitat de vida. Som un grup de professionals format per psiquiatres i psicòlegs ,amb amplia experiència, que treballem de forma multidisciplinar  totes les etapes de la vida ,de forma preventiva, fent diagnòstics i tractaments, cercant les millors estratègies i solucions personalitzades per cada pacient

Servei de Psiquiatria

S’encarrega de l’atenció dels trastorns mentals, tant en població adulta, adolescent i infantil, de manera ambulatòria.

Es dona molta importància a la primera visita on el pacient és té que sentir còmode, atès i entès. Es procura identificar els diferents els diferents factors que deterioren la qualitat de vida  del pacient.

Es treballa en col·laboració amb la família i quan és convenient es programen exploracions complementaries (tests ,analítiques…) que es realitzen en el propi centre.

Des del primer contacte  es fa un orientació terapèutica i un programa individualitzat de tractament.

Entre les diferents formes de tractament  existents, podem citar, els tractaments farmacològics, derivació a psicoteràpia individual i de grup, derivació hospitalària, teràpia familiar, reeducacions, rehabilitació neuropsicològica.

El servei inclou:

 • Avaluació inicial
 • Diagnòstic
 • Tractament
 • Seguiment

Les patologies més freqüents que es tracten:

 • Trastorns  depressius
 • Trastorns d’ ansietat
 • Trastorn de personalitat
 • Trastorn Bipolar
 • Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics
 • Trastorn per dèficit d’ atenció i hiperactivitat
 • Trastorn Obsessiu-compulsiu
 • Conductes adictives
 • Anorèxia i/o bulímia
 • Pors i fòbies
 • Alteracions del son: Insomni
 • Impulsivitat
 • Mobbing

Servei de Neuropsicologia:

L’avaluació neuropsicològica permet explorar en profunditat els processos cognitius del pacient.  Especialment indicat per detectar:

–  Patologies psiquiàtriques (esquizofrènia, depressió, trastorn bipolar, ansietat, trastorns de personalitat).

–  Malalties neurodegeneratives (malaltia d’Alzheimer, malaltia de Parkinson…), esclerosis múltiples, epilèpsies, etc.

–  Nens (a partir de 6 anys): trastorns específics de l’aprenantatge (dislèxia, discalcúlia…), trastorns per dèficits d’atenció amb hiperactivitat, i retards maduratius.

El servei inclou:

 •  Sessió d’avaluació (aprox 2’30 hores)
 •  Sessió de devolució de resultats
 •   Informe
 •   Si s’escau tractament en reeducacions, estimulació cognitiva, neurorehabilitació…

Psicologia infanto juvenil:

Tractament psicològic individualitzat de nens i adolescents entre (4-18 anys) i del seu entorn per tal d’intervenir en aquells aspectes que poden interferir en el  correcta desenvolupament de l’infant. Inclou el tractament de:

El servei inclou:

 • Depressió infantil
 • Ansietat infantil Baixa autoestima
 • Malsons i terrors nocturns
 • Dificultats de relació social
 • Enuresis i encopresis (control dels esfínters)
 • Problemes de conducta
 • Trastorns de l’alimentació
 • Trastorn per dèficit d’atenció i/o hiperactivitat
 • Trastorns del desenvolupament
 • Pautes i estratègies fent un treball combinat de pares i fills.

Psicologia d’adults :

Tractament psicològic individualitzat d’adults a partir de 18 anys.  Inclou el tractament de símptomes:

El servei inclou:

 • Depressius
 • Ansiosos (ansietats socials, fòbiques, generalitzades, agorafòbiques…)
 • Obsessius
 • Disfuncions sexuals
 • Dificultats en l’elaboració del dol
 • Problemes en relació a la conducta alimentaria i a l’autoimatge
 • Mobbing laboral
 • Estrès quotidià
 • Alteracions del son
 • Problemes emocionals

Psicologia de l’esport:

Detecció dels factors psicològics que influeixen en la participació i el rendiment esportiu i els efectes psicològics derivats de la participació en un programa d’esport o d’exercici físic.

Teràpia de parella:

Indicat per aquelles parelles que presenten dificultats en la seva relació. Inclou les diferents problemàtiques

El servei inclou:

 • Problemes de comunicació
 • Infidelitats
 • Problemes sexuals
 • Monotonia i la rutina
 • Educació dels fills/es
 • Diferències en la percepció de la relació

Psicologia Forense

Realització de informes pericials forenses tant d’àmbit civil, penal com familiar.

El servei inclou:

 • Valoració de la personalitat
 • Valoració de les capacitats parentals.
 • Valoració de la credibilitat del testimoni.
 • Ratificació i defensa de l’informe a nivell judicial.